Seniorhøjskolen i Kerteminde

Seniorhøjskolen i Kerteminde blev stiftet i 1994 og har siden haft 2 semestre om året, forår og efterår, med ca. 55 deltagere pr. hold.
Seniorhøjskolens formål er at deltage i folkeoplysende virksomhed for seniorer, dvs. 50 årige og derover med bopæl i Kerteminde Kommune. Gennemsnitsalderen pr. semester er omkring 65-70 år. Semesterets tema og dagens emner behandles i foredrag, samtale, dialog med dagens foredragsholdere, fællessang m.m., så tæt på den ”rigtige” højskoles form som mulig.
Seniorhøjskolen er upolitisk og uafhængig af andre interesseorganisationer. Finansieringen sker via. deltagerbetaling og et ret beskedent tilskud fra Kommunen, i henhold til folkeoplysningsloven.

 

Seniorhøjskolens bestyrelse

         Helen Lund, formand 
Kristine Rudesvej 29, 5300 Kerteminde - tlf. 65 32 19 97
Knud E. Kildegård, kasserer 
Odensevej 34 C, 5300 Kerteminde - tlf.  40 78 57 70
Mail : kek@eric-storm.dk
Annie Lindekilde
Kløvervej 45, 5300 Kerteminde - tlf. 40 27 69 51
Mail :  lindekilde48@live.dk
Gurli Brogård Hansen
Vestergade 254,1, 5300 Kerteminde - tlf. 23 43 91 65
Ellen Jørgensen, suppleant
Fabers Allé 83 D, 5300 Kerteminde - tlf. 22 75 52 83
  Anne Andersen, suppleant (43. Semester)       
Skovvænget 13, 5300 Kerteminde - tlf. 54 44 11 68           
 

Højskolens leder:

Lisbeth Jensen
Snerlevej 10, 5300 Kerteminde
Mobil.  24 96 45 99 
Mail: lisbeth.aavang.jensen@gmail.com
 
 

Højskolen Afholdes i:

Aktivhuset

Vestergade 98,
5300 Kerteminde