Seniorhøjskolen i Kerteminde

Seniorhøjskolen i Kerteminde

Seniorhøjskolen i Kerteminde blev stiftet i 1994 og har siden haft 2 semestre om året, forår og efterår, med ca. 55 deltagere pr. hold.

Seniorhøjskolens formål er at deltage i folkeoplysende virksomhed for seniorer, dvs. 50 årige og derover med bopæl i Kerteminde Kommune. Gennemsnitsalderen pr. semester er omkring 65-70 år. Semesterets tema og dagens emner behandles i foredrag, samtale, dialog med dagens foredragsholdere, fællessang m.m., så tæt på den ”rigtige” højskoles form som mulig.

Seniorhøjskolen er upolitisk og uafhængig af andre interesseorganisationer. Finansieringen sker via. deltagerbetaling og et ret beskedent tilskud fra Kommunen, i henhold til folkeoplysningsloven.

 

Seniorhøjskolens Bestyrelse

        

         Helen Lund, formand 
Kristine Rudesvej 29, 5300 Kerteminde – tlf. 65 32 19 97

Knud E. Kildegård, kasserer 
Odensevej 34 C, 5300 Kerteminde – tlf.  40 78 57 70
Mail : kek@eric-storm.dk

Annie Lindekilde
Kløvervej 45, 5300 Kerteminde – tlf. 40 27 69 51
Mail :  lindekilde48@live.dk

Ellen Jørgensen
Fabers Allé 83 D, 5300 Kerteminde – tlf. 22 75 52 83
Mail:  niels.ellen@email.dk

Christian Hvidt
Søvangsparken 73, 5300 Kerteminde – tlf. 29 84 89 96
Mail: christianhvidt47@gmail.com

  Sanni Nielsen, suppleant
Skyttegade 12, 5300 Kerteminde – tlf. 65 32 32 83
Mail: 2602sanni@gmail.com

Højskolens Leder:

Elisabeth Møller Løye
Kystvænget 1, 5300 Kerteminde
Mobil.  51 32 23 23
Mail: elmloye@gmail.com

 

 

Højskolen afholdes i:

Kulturhus Fjorden

Regner Langes vej 1
5300 Kerteminde